O mnie

Skuteczna terapia jąkania. 20-letnie doświadczenie w pracy z osobami jąkającymi. 14-dniowe turnusy dla osób jąkających się. Spotkania kontrolne po trzech, sześciu miesiącach i po roku. Masz szansę zapomnieć o jąkaniu. Zapraszam na terapię grupową pod okiem specjalisty neurologopedy Doroty Pawlak-Karkowskiej, która zajmuje się terapią jąkających od 1997 roku. Koszt terapii – 1500 zł. Dorota Pawlak-Karkowska prowadzi również terapię osób po udarach mózgu (afazje), z chorobami genetycznymi, z dziecięcym porażeniem mózgowym. Jest członkiem POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO. Posiada certyfikaty uprawniające do prowadzenia terapii jąkania indywidualnej i grupowej, odbyła szkolenia z zakresu komunikacji alternatywnej u osób z ciężkimi zaburzeniami w porozumiewaniu się, posiada świadectwo kwalifikowanego tłumacza języka migowego, odbyła szkolenie z zakresu fonogestów, szkolenie w Centrum Metody Krakowskiej, jest absolwentką uniwersytetu w Gdańsku oraz uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – gdzie uzyskała specjalizację w zakresie neurologopedii. Do Poradni Biolmed serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Podstawą funkcjonowania Poradni Biolmed w procesie terapii i rehabilitacji jest dotarcie w pierwszej kolejności do każdego człowieka, dziecka i osoby dorosłej, zwrócenie uwagi na to co akceptuje osoba, a czego nie. Ten element wyznacza formę leczenia, w której realizowany jest program terapii wykorzystujący różnorodne metody terapeutyczne. Ten element znacząco warunkuje efekty terapii. Dorota Pawlak-Karkowska

Dorota Pawlak -Karkowska